7 มีนาคม 2556

แจกภาพระบายสีโดเรมอนสำหรับเพื่อนๆ

แจกภาพระบายสีโดเรมอนสำหรับเพื่อนๆ  10  ภาพ
ภาพที่1   ภาพที่2     ภาพที่3
ภาพที่4   ภาพที่5      ภาพที่6

ภาพที่7 

ภาพที่8     ภาพที่9     ภาพที่10
6 มีนาคม 2556

ภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน


ภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน
Learning disorders (LD)
                เป็นกลุ่มโรคที่มีความบกพร่องในทักษะการเรียนรู้เฉพาะด้าน คือมีทักษะในการอ่านหนังสือ การเขียน การคำนวณ ทำไม่ได้  หรือมีความสามารถต่ำกว่าเด็กอื่นที่มีระดับเชาว์ปัญญาเท่ากันอย่างน้อย  2 ชั้นเรียน ทั้งๆที่เด็กฉลาดเท่าเด็กอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดจากอวัยวะพิการ ภาวะปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือขาดโอกาสในการเรียนรู้ พบได้ร้อยละ 6 ในเด็กวัยเรียน
3 มีนาคม 2556

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนโรคสมาธิสั้น
(Attention Deficit  Hyperactivity Disorder-ADHD)
                กลุ่มอาการที่ประกอบด้วย การขาดสมาธิ มีความลำบากในการควบคุมตนเองและอาการซุกซน เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนอายุ  7 ขวบ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น บางคนอาจมีอาการซน และการขาดความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นอาการหลัก ซึ่งพบได้บ่อย ในเด็กผู้ชาย หรือบางคนอาจมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก ซึ่งพบได้บ่อยๆ พอๆกันในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
                พบได้บ่อยทั่วโลก ประมาณ 3-5% ของเด็กในวัยเรียนเป็นโรคสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้นมีโอกาสหายจากโรคนี้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร้อยละ 30 เรียนหนังสือหรือทำงานได้ตามปกติ แต่ส่วนใหญ่ยังมีสมาธิสั้นอยู่
2 มีนาคม 2556

เทคนิคการส่งเสริมเด็กวัยเรียน


เทคนิคในการส่งเสริมเด็กในวัยเรียน

                วัยเรียนเป็นวัยที่มีความสามารถในตัวมากมายและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิต สนใจสิ่งแวดล้อมและอยากมีความสามารถเทียบเท่าเพื่อนหรือมากกว่า สมควรส่งเสริมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี เพิ่มความสามารถในทุกด้าน
                พ่อแม่ที่มุ่งเน้นด้านการเรียนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เด็กเมือเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเกิดเป็นปัญหา เช่น การควบคุมอารมณ์และเข้าสังคมยาก ขาดประสบการณ์ชีวิตอย่างมาก ผ่อนคลายไม่เป็น ปรับตัวได้น้อย กลัว ไม่กล้าแสดงออก ติดการพึ่งพาผู้ใหญ่ มองเหตุการณ์ต่างในมุมแคบ เมื่อถึงตอนนั้น จะแก้ปัญหาในวัยรุ่นยิ่งแสนยาก

รู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels