21 สิงหาคม 2557

ใครว่า! การเล่นไม่สำคัญ

ใครว่า! การเล่นไม่สำคัญ
        คุณแม่หลายคนคงกังวลที่ลูกน้อยเอาแต่เล่น ไม่สนใจการอ่านเขียน แต่จริง ๆ แล้ว การเล่น เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาของเด็กทุก ๆ ด้าน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พัฒนาความแข็งแรง ความคล่องแคล่วว่องไว ส่งเสริมจินตนาการ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคม การปรับตัว และการสื่อสารกับผู้อื่นด้วย

สอนอย่างไรให้รู้จักเล่น
        
ธรรมชาติของเด็กเล็ก ขวบปีแรกจะเล่นคนเดียวกับตนเองจนกว่าอายุ 2-3ปี จึงจะเริ่มสนใจการเล่นกับผู้อื่นมากขึ้น เด็กโตเรียนรู้การทำกิจกรรมและเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านการเล่น เด็กจะเรียนรู้การให้ การเป็นผู้นำ และผู้ตาม เรียนรู้ความเป็นมิตร และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจากการที่เล่นกับคนอื่นถึงหนูจะเด็ก แต่กระดูกก็แข็งแรงนะ

ถึงหนูจะเด็ก แต่กระดูกก็แข็งแรงนะ 

หนูยังเด็ก กระดูกแข็งแรง เรื่องกระดูกพรุน ลืมไปได้เลย แหม ! อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะคะ เพราะกระดูกท่อนเล็ก ๆ ของหนู ๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้เหมือนกัน แต่จะเพราะอะไร และมีวิธีป้องกันหรือไม่ คำตอบรออยู่แล้วค่ะ

การเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงในเด็กและวัยรุ่น

            ร่างกายของเด็กและวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตต่างต้องการแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อนำไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ความแข็งแรงของกระดูกขึ้นกับปริมาณมวลกระดูก (bone mass) ซึ่งร่างกายจะสะสมมวลกระดูกได้มากที่สุดในช่วงเด็กและวัยรุ่น ถ้าเด็กและวัยรุ่นสามารถสะสมมวลกระดูกได้อย่างพอเพียง ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุได้ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การสลายกระดูกจะเกิดในอัตราที่เร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ ทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงเรื่อย ๆ

5 สิงหาคม 2557

เกมผลลัพธ์เท่ากับห้าเสมอ

เกมผลลัพธ์เท่ากับห้าเสมอ

วิธีที่ 1

1) คิดเลขอะไรก็ได้ ดำเนินการดังนี้

2) คูณด้วย 2

3)บวกด้วย 10

4) หารด้วย 2

5) ลบด้วยเลขในข้อ 1

 ผลลัพธ์เท่ากับ 5 เสมอ


รู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels