26 กันยายน 2556

ล้างมือถูกวิธี

ล้างมือถูกวิธี
  
          ในร่างกายของเรา  มือสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย   ดังนั้นการล้างมืออย่างถูกวิธี จึงเป็นการป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 
 โรคที่ติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปาก   โดยเฉพาะหากเจอเชื้อที่รุนแรงอย่างเอนเตอโรไวรัส 71  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย  หากเราไม่ล้างมือ  เชื้อที่ติดมืออยู่อาจเข้าสู่ร่างกายทางตา จมูก หรือปากได้ ฉะนั้นจึงควรล้างมือทุกครั้งภายหลังการไอ จาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ป่วยเป็นโรคก่อน-หลังการเข้าห้องน้ำ  รวมถึงก่อน-หลังการรับประทานอาหาร 

14 กันยายน 2556

นิทานก่อนนอน ลูกหมูสามตัว


2 HOURS ★ Fantastic Collection of Lullabies I - Lullabies for Babie


10 กันยายน 2556

ปานแต่กำเนิดที่พบบ่อยในเด็ก

ปานแต่กำเนิดที่พบบ่อยในเด็ก

          เด็กทารกพบปานแต่กำเนิดได้บ่อย บางชนิดจะสามารถหายไปได้เอง โดยไม่ต้องได้รับการรักษาใดๆ บางชนิดมีอาการคงอยู่ตลอดชีวิต และบางชนิดสามารถพบร่วมกับความผิดปกติอื่นๆของร่างกาย ซึ่งอาจต้องได้รับการตรวจค้นเพิ่มเติมและการรักษาที่เหมาะสม ปานแต่กำเนิดที่พบบ่อย ได้แก่

ปานมองโกเลียน (Mongolian)
            เป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ปานชนิดนี้มีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียว ฟ้าเทา หรือ ฟ้าเข้ม พบได้บ่อยบริเวณก้นและสะโพก แต่อาจพบที่บริเวณอื่นใดของร่างกายก็ได้ เช่น แขน ขา หลัง ไหล่ หนังศีรษะ เป็นต้น ปานชนิดนี้จะค่อยๆจางหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็ก


                                           ปานมองโกเลียน (Mongolian)

6 กันยายน 2556

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก

        เด็กและเยาวชนเป็นประชากรกลุ่มพิเศษ เช่นถ้าทำความผิดจะได้รับโทษน้อยแม้แต่เรื่องน้ำหนักตัวถ้ามากเกินไปในผู้ใหญ่มักจะเรียกว่าโรคอ้วนนแต่ในเด็กมีผู้เรียกเด็กที่อ้วนว่าน้ำหนักเกิน อย่างไรก็ตามตามคำจำกัดความมถ้าน้ำหนักตัวเกินกว่าค่าปกติมากจะถือว่าอ้วนค่าน้ำหนักปกติในเด็กทั้งหญิงิงชายจะมีอยู่ทุกอายุและมีการทำเป็น เส้นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อกาเปรียบเทียบกับค่าปกติในแต่ละอายุและใช้ติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักตัววเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น  สิ่งที่ใช้เป็นตัววัดความเหมาะสมของ น้ำหนักตัวของงแต่ละคนคือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ซึ่งใช้ได้ทั้งเพศหญิงและชาย
                BMI       = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) / ความสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง

เตรียมตัวเด็กให้พร้อม เพื่อเลิกใช้ขวดนมหลังอายุ 1 ปี

เตรียมตัวเด็กให้พร้อม เพื่อเลิกใช้ขวดนมหลังอายุ 1 ปี 
  • ทำอย่างไรจะเตรียมตัวลูก ให้พร้อม เพื่อเลิกใช้ขวดนมหลังอายุ 1 ปี  โดยไม่ทำให้ลูกหงุดหงิด
ตอบ   ต้องฝึกเด็กในช่วงอายุขวบปีแรกอย่างเป็นขั้นตอน ให้เหมาะกับพัฒนาการ ทำให้เมื่อถึงเวลาจะเลิกขวดนมได้ง่าย 

อายุ 6   เดือน          คอตั้งได้มั่นคง ปฏิกิริยาดันลิ้นออกจะค่อยๆ หายไป สามารถเริ่มฝึกให้เด็ก ดื่มน้ำ ดื่มนม จากแก้ว ได้ทีละน้อย
อายุ 8 เดือน             นั่งได้เองโดยไม่ต้องพยุง รู้จักเคี้ยว สามารถถือของมือเดียวและถ่ายโอนไปยังอีกมือได้ จึงควรเริ่มฝึกให้เด็กถือแก้วใบเล็ก เพื่อให้เด็กทำความคุ้นเคย เปรียบเสมือนของเล่นชิ้นหนึ่งของเด็ก

(ขอขอบคุณนายแบบน้อยๆ.... น้องพู่กัน ด.ช กฤษติน)


4 กันยายน 2556

สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว


          ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน ซึ่งอาจเป็นระหว่างคนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามีกับภรรยา แม่กับลูก พี่กับน้อง หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียนนั้น คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรักความเข้าใจกัน ช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ แต่บางครั้งการสร้างสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพให้ยืนยาวกลับไม่เป็นไปตามความตั้งใจเริ่มแรก ได้รับผลที่ไม่อยากได้ กลายเป็นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักได้นั้น เป็นเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในทางตรงข้ามก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงเรื่อย ๆ จนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันได้


29 สิงหาคม 2556

วัคซีนที่จำเป็นในเด็ก (ตอนที่ 2)

วัคซีนที่จำเป็นในเด็ก (ตอนที่ 2)

           
วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขออกค่าใช้จ่ายให้
1.วัณโรค                                   ฉีดบีซีจี 1ครั้งตอนอายุแรกเกิด
2.ตับอักเสบ-บี                            ฉีด3 ครั้ง ตอนอายุ แรกเกิด 2 เดือน และ 6 เดือน
3.ไอกรน-คอตีบ-บาดทะยัก          ฉีด 5 ครั้งตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน
และ4-6 ปี
4.โปลิโอ                                    หยอดรับประทาน 5 ครั้ง ตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน
18เดือน และ 4-6 ปี
5.หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม            ฉีด 2 ครั้ง ตอนอายุ 9 เดือนและ 6ปี
6.ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น                ฉีด 3ครั้ง ตอนอายุ 18 เดือน 19 เดือน และ 30 เดือน

การให้วัคซีนในเด็ก

การให้วัคซีนในเด็ก

            วัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค ในสมัยก่อนที่จะมีวัคซีนใช้คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ และโรคระบาด ปัจจุบันโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เคยคร่าชีวิตเด็กๆ ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วเพราะมีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง และมีวัคซีนป้องกันเชื้อใหม่ๆพัฒนาขึ้นใหม่ทุกวัน
            เด็กๆในยุคนี้ต้องถือว่าโชคดีที่จะปลอดภัยจากโรคร้ายจำนวนมาก จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยแผนการรับวัคซีนจะมีอยู่ในสมุดประจำตัวเด็ก ซึ่งทางโรงพยาบาลจะให้ตั้งแต่แรกเกิด

            เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งกระทรวงฯ ได้จัดหาให้ฟรี เด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนเหล่านี้ได้จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานีอนามัยทุกแห่ง โดยวัคซีนที่ควรได้รับตามอายุต่างๆ ดังนี้

28 สิงหาคม 2556

ปรับพฤติกรรมเด็กยากจริงหรือ

ปรับพฤติกรรมเด็กยากจริงหรือ


            เด็กวัย 2 - 5 ขวบ เป็นวัยเตาะแตะที่จอมป่วนไม่มากก็น้อย ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะมีวิธีรับมือกับเจ้าตัวน้อยอย่างไร ติดตามอ่านเลยค่ะ
            โดยทั่วไปธรรมชาติของเด็กวัยนี้ยังพูดสื่อสารได้ไม่ดีนัก เด็กจะชอบสำรวจสิ่งแวดล้อม ชอบทำตามหรือเลียนแบบผู้ใหญ่  แม้จะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง  จนดูเหมือนดื้อต่อต้าน  นอกจากนี้ยังคิดว่าของทุกอย่างเป็นของตัวเอง หวงของเล่น ไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งของ  และอารมณ์ก็แปรปรวนง่าย ถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจก็อาจจะร้องอาละวาดได้ ผู้เลี้ยงดูเด็กจึงควรมีความเข้าใจพัฒนาการและปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมเด็ก ซึ่งจะช่วยให้การปรับพฤติกรรมเด็กประสบผลสำเร็จด้วยดี27 กรกฎาคม 2556

12 วิธี ช่วยจัดการเด็กในสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่

12 วิธี ช่วยจัดการเด็กในสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่

        1.ตั้งนาฬิกา-ตั้งเวลา : ลองใช้นาฬิกาเตือนตามเวลาที่เป็นจริง เช่น เตือนเมื่อถึงเวลาทำงาน เตือนเมื่อหมดเวลาเล่น หรือไม่ก็หานาฬิกาเรือนโตๆ มาให้เด็กเห็นได้ชัดๆ จะช่วยเด็กให้กะประมาณเวลาได้ดีขึ้น
        2.ชมแบบปืนไว : หัดเป็นคนพูดชมสั้นๆ หรือตบไหล่ตบหลังทำนองชื่นชมเด็กทันทีที่เด็กเขาปฏิบัติตัวตามที่เราคาดหวัง ยิ่งเร็วยิ่งทำให้เด็กภูมิใจอยากทำอีก หัดเป็นเสือปืนไวครับ
        3.ชม ชม และชม : ทำให้เด็กซนสมาธิสั้นเหล่านี้รู้ให้ได้ว่า อะไรที่เราอยากให้เป็น โดยการชมเด็กเหล่านี้ ต้องการคำชมบ่อยกว่าเด็กทั่วไป เพื่อช่วยนำเขาให้ประพฤติถูกทางไปเรื่อยๆ จนทำงานได้ผลสำเร็จ หน้าที่ของพ่อแม่คือ ชมเชยเขาเมื่อทำถูกทางแล้วนั่นเอง
26 กรกฎาคม 2556

สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า

สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า
          เด็กในช่วงอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี มีการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมองรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า (2ก 2ล)จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านตั้งแต่แรกเกิด มีดังนี้
อาหารกับการเสริมสร้างสุขภาพลูกรัก (กิน)
- พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรให้เด็กบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเสริมสร้าง IQ ได้แก่
- นมแม่ นมแม่เป็นอาหารหลักที่ควรให้เด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึง 6 เดือน เป็นอาหารบำรุงสมองที่ดีที่สุด และมีรายงานว่าเด็กที่กินนมแม่จะมี IQ สูงกว่าเด็กที่กินนมวัว และพ่อแม่ควรเริ่มอาหารตามวัยเมื่อลูกอายุ 6 เดือน ซึ่งระยะเปลี่ยนผ่านของอาหารมีความสำคัญมาก จากอาหารเหลวเป็นอาหารอ่อนนุ่ม หากอาหารไม่เหมาะสม ทารกจะปรับตัวได้ไม่ดี มีผลให้ได้รับโปรตีนและพลังงานไม่เพียงพอ และควรให้นมแม่เป็นอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องจนลูกอายุ 2 ปี สำหรับอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองทารกนอกจากนมแม่แล้ว ยังมี ข้าวกล้อง , ผักสด , ผลไม้สด , อาหารจำพวกถั่ว หรือ อาหารกลุ่มโปรตีน , อาหารทะเล ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น
   สิ่งสำคัญคือ อาหารของเด็กต้องรสชาติไม่จัด และ ไม่ควรให้เด็กบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม เพราะมีรายงานว่า เด็กที่บริโภคแต่อาหารจำพวกนี้ จะมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเด็กที่บริโภคอาหารที่มีคุณค่าสูง


18 กรกฎาคม 2556

แจกแบบฝึกอนุกรมสำหรับเด็กประถมต้น ชุดที่ 1

แจกแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมของตัวเลข ระดับ ง่าย-ปานกลาง-ยาก เหมาะกับเด็ก อนุบาล-ป1-ป3 


แบบฝึกอนุกรมสำหรับเด็กประถมต้น

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (2)

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (2)

        จากสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันในเด็กช่วงเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ซึ่งมีอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกันคือ จากการเลี้ยงดูและปัจจัยจากตัวเด็กเอง และจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการสร้างความผูกพันในเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี กันต่อ นอกจากปัจจัยการเลี้ยงดูและปัจจัยจากตัวเด็กที่เหมือนกับเด็กช่วงแรกเกิด-2 ปีแล้ว บทบาทของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกวัย 3-5 ปี เป็นปัจจัยต่อการสร้างความผูกพันที่สำคัญ เช่นกัน ได้แก่ 16 กรกฎาคม 2556

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (1)

        ความผูกพันเป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยความมั่นคงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กที่มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อกัน

        เด็กที่มีความผูกพันกับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลนั้น เช่น ยิ้มมองตามการเคลื่อนไหว คลานเข้าไปหา เรียกหาอวดของเล่น ร้องไห้เมื่ออยู่ห่างจากคนคนนั้น แสดงอาการเพลิดเพลินสนุกสนานหรือคลายจากอาการเป็นทุกข์ เมื่อบุคคลนั้นกลับมา15 กรกฎาคม 2556

ไม่ยอมไปโรงเรียน

ไม่ยอมไปโรงเรียน

             เด็กรุ่นใหม่มีปัญหานี้เพิ่มขึ้นมากทุกปี เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงลูกให้สบาย  คอยช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง   ในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเด็กไปโรงเรียนเร็ว  โดยไม่ดูที่ความสามารถของเด็กเป็นพื้นฐาน พยายามเร่งให้เด็กอ่านหนังสือเร็วๆ  ให้เขียนหนังสือเยอะๆ ตั้งแต่4 – 5 ขวบ ให้คำนวณเลขได้ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เด็กร้องไห้จะอยู่บ้านไมอยากไปโรงเรียนได้อย่างไร20 มิถุนายน 2556

เด็กขี้กลัว


เด็กขี้กลัว

        ความกลัวของเด็กพบได้ตามธรรมชาติ จะกลัวสูงสุดในช่วงวัย 3–5 ปี ส่วนใหญ่เด็กจะกลัวความมืดเสียงดังๆ ที่สูงและผีเป็นต้น สัญชาติญาณมีไว้ให้คน  นั้นเกิดความระมัดระวังต่อสิ่งต่าง ๆ แต่ถ้าสัญชาติญาณนี้ขาดหายจะทำให้ชีวิตเกิดอันตรายได้  หรือถ้ามีมากไปก็จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ดี

14 มิถุนายน 2556

หมอนข้างคู่ใจ


หมอนข้างคู่ใจ
        การที่จะทำใจแยกห่างจากแม่บางครั้งก็แสนจะลำบากใจ จะกับไปนอนกอดก็แม่รู้สึกเขินว่าตัวเองโตแล้วจะนอนคนเดียวก็อ้างว้าง โหวงเหวง หมอนข้างจึงเป็นสิ่งของที่มาเป็นเครื่องปลอบประโลมใจคลายเหงา อย่างน้อยกลิ่นความนุ่มนวลก็ช่วยทำให้รู้สึกอุ่นใจ โดยเฉพาะเมื่อจากบ้านหรือจากแม่ออกมา ขนาดจอมยุทธ์ยังพกกระบี่ไว้แนบกาย ทำให้มั่นใจทุก ๆ สถานการณ์เด็ก ๆ วัยอนุบาลที่เริ่มจากบ้านออกมาก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีหมอนข้าง ตุ๊กตา ผ้าห่ม ขวดนม ฯลฯ ติดตัวเมื่อมาโรงเรียนในระยะแรก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ แต่พอปรับตัวได้ เข้ากับเพื่อนได้ เล่นด้วยกันสนุกสนานแล้ว ข้าวของเหล่านี้ก็ถูกลืมเลือนไปนั่นเป็นเพราะว่ามีสิ่งอื่นที่สนุกกว่ารออยู่ที่โรงเรียน

5 มิถุนายน 2556

รู้จัก 4 ยอม สร้างสุขในครอบครัว


รู้จัก 4 ยอม สร้างสุขในครอบครัว

        รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในครอบครัวคือความสุขที่ทุกคนต่างปรารถนา เพราะเมื่อสุขใจแล้ว ย่อมทำให้เกิดความสุขทางกายตามมาด้วย
        ความสุขในครอบครัวสร้างได้ง่ายๆ เพียงแค่สมาชิกทุกคนรู้จัก ยอม

1.ยอมให้
        นอกจากเป็นผู้รับแล้ว ทุกคนในบ้านควรเป็นผู้ให้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดย การพูดให้กำลังใจ และการแสดงความห่วงใย ด้วยการโอบกอด หรือจับมือ ช่วยให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และอยากมอบความรักนั้นตอบแทน

(ขอขอบคุณนายแบบน้อยๆ.... น้องพู่กัน ด.ช กฤษติน)
4 มิถุนายน 2556

เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ


 เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ
        
การทำดนตรีน้ำ
           อุปกรณ์

             1.แก้วน้ำทรงสูง 4-6ใบควรมีขนาดและรูปทรงเหมือนกัน
             2.ช้อนโลหะ
             3.น้ำ


2 มิถุนายน 2556

มีโรคอะไรบ้างนะที่ต้องระวังเมื่อลูกน้อยปวดท้อง


มีโรคอะไรบ้างนะที่ต้องระวังเมื่อลูกน้อยปวดท้อง


           สำหรับเด็กตัวเล็กๆ กับเรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่วยนั้น ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาเอาเองได้ว่า ลูกเป็นอะไร เพราะสิ่งเดียวที่เด็กวัยเบบี๋แสดงออกให้รู้ ก็คือเสียงร้อง แต่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้บ้าง เพราะหนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยวัยเบบี๋ ร้องไห้โยเย หรือบางครั้งก็ร้องกรีด เสียงสูงขึ้นมานั้น ก็อาจเกิดจากลำไส้ของลูกมีปัญหา  เพราะลำไส้ เป็นอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้จัก เข้าใจ และสังเกตการของแต่ละโรค ที่อาจพบได้บ่อยในเด็กเล็ก
28 พฤษภาคม 2556

การเลี้ยงลูกวัย 6-12 ปี


ความคาดหวังของพ่อแม่

          ในใจของพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดีทั้งสิ้น อยากให้ลูกเรียนสูงๆ อยากให้มีเพื่อนดี  มีความสามารถด้านอื่น นอกเหนือการเรียนหลายๆอย่าง ผู้ใหญ่รัก เพื่อนๆ ชอบ  นิสัยดี รับผิดชอบ ตรงเวลา สุขุมรอบคอบ มีความเป็นผู้นำและอื่นๆอีกมากมาย  แต่การแสดงออกของพ่อแม่ การฝึกฝน การให้โอกาสพัฒนา ลูกอาจแตกต่างกัน ถ้าตั้งความหวังไว้เช่นนี้ และดารดำเนินการฝึกฝน ให้เป็นไปตามที่พ่อแม่ฝันนั้นก็เป็นเรื่องไม่ยาก แต่หลายครั้งที่พบว่า ฝันอย่างหนึ่งแต่ลงมือฝึกฝนลูกไปอีกอย่างหนึ่ง  เช่นอยากให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบ แต่ไม่ให้ช่วยตัวเองมีคนช่วยไปหมดทุกอย่าง หรือไม่มอบงานให้รับผิดชอบ ก็ยากที่ความฝันพ่อแม่จะเป็นจริงได้
           สิ่งที่พ่อแม่ควรพิจารณา ในรายละเอียดการเลี้ยงลูก เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ในการดำรงชีวิต  มีหลักใหญ่ๆ 3 ประเด็นที่สำคัญคือ


25 พฤษภาคม 2556

เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ


 เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

การทำอาหารแช่แข็ง

การทำไอศครีมแท่งรสโยเกิร์ตและรสผลไม้

(เป็นโอกาสดีที่จะเปลี่ยนน้ำธรรมดาเป็นไอศครีมแท่ง)

อุปกรณ์ 
               1.โยเกิร์ต
               2.ผลไม้ (กล้วย สตรอเบอร์รี่  บลูเบอร์รี่
               3.น้ำผึ้ง
               4.พิมพ์ไอศกรีมแท่ง(อาจใช้แก้วกระดาษขนาดเล็ก)และไม้ไอศกรีม
               5.ที่ผสมอาหาร หรือเครื่องบดอาหาร


24 พฤษภาคม 2556

เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

 เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

การทำภาพสะท้อนจากช้อน

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ภายใน 10 วินาที

อุปกรณ์
ช้อนโลหะ 1 คันเกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

                                              เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย


โรงพิมพ์จิ๋ว

(อายุ 3 ขวบขึ้นไป)

เพิ่มความตื่นเต้นด้วยการห่อของขวัญให้เพื่อน ด้วยกระดาษที่ทำเองกับมือ

        1.นำมั่นฝรั่งหัวใหญ่ๆมาผ่ากลางตามยาว
        2.แกะสลักเนื้อมันฝรั่งเป็นรูปทรงง่ายๆเช่นอักษรตัวแรกของชี่อลูก รูปหัวใจ หรือดวงดาว จะได้ตรายางมันฝรั่งหนึ่งตัว

23 พฤษภาคม 2556

สุขภาพเด็ก(3)


สุขภาพเด็ก
ไม่ยอมให้คลาดสายตา
          โลกของเด็กเล็ก 0 – 2 ปีก็คือ พ่อกับแม่ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเด็ก เป็นแหล่งอาหาร แหล่งความบันเทิง สนุกสนาน แหล่งของความอบอุ่น นุ่มนวล และเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา
          ความไว้วางใจที่เด็กมีต่อตัวพ่อแม่นั้น เกิดจากการที่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิด เข้าใจและตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น หนูหิวพ่อก็เอานมมาให้หนูอ้วกออกมาแม่ก็ช่วยล้างตัวจนสะอาด หนูอ้อนอยากให้อุ้ม แม่ก็เอามาอุ้มจนถึงใจ เป็นต้น จากการที่เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะไว้ใจแม่ในช่วง 4 เดือนแรกของชีวิต จะเป็นช่วงที่พ่อแม่คอยฝึกสอนให้เล่น ให้ช่วยตนเอง ค่อย ๆ ปรับระบบการเล่น แต่พ่อแม่จะกลับมาอยู่ใกล้ลูกทุกครั้งที่ลูกเดือดร้อน


สุขภาพเด็ก(2)


สุขภาพเด็ก
ร้องไห้ 3 เดือน
                   เสียงร้องไห้ของทารกเป็นสิ่งที่ทำให้ผุ้เกี่ยวข้องเกิดความกังวลว่าจะมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้น พยายามที่จะเข้ามาช่วยเด็ก ถ้าแก้ไขสาเหตุได้ก็จะทำให้ทารกหยุดร้องได้แต่ในกรณีที่ไม่รู้สาเหตุและเด็กยังร้องอยู่สุดท้ายจะยิ่งทำให้พ่อแม่มีความวิตกกังวลสูงขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยลูกอย่างไร

สุขภาพเด็ก


สุขภาพเด็ก
พูดช้า

          เด็กอายุ 8 – 10 เดือน จะเข้าใจความหมายของคำง่าย ๆ เช่น แม่ อย่า จุ๊จุ๊ ไม่เอานะ  เป็นต้น แต่ความสามารถในการพูดที่อายุ 1ปี ควรพูด 1 คำที่มีความหมายได้  ที่อายุ 2 ปี เด็กจะเข้าใจคำพูดประมาณ 25 – 50 คำ โดยสามารถพูดเป็นพยางค์ไดื เช่น ไปเที่ยว ไม่เอา กินข้าว ป่าป่ะ เป็นต้น และเมื่ออายุ 3 ปี เด็กจะเข้าใจคำพูดอย้างน้อย 250 คำ สามารถสร้างรูปประโยค มีประธาน กิริยา กรรม ได้ง่าย ๆ
22 พฤษภาคม 2556

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่2

เฉลย


20 พฤษภาคม 2556

เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

                                                   เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

การทำจรวดลูกโป่งไต่เชือก


                    อุปกรณ์

                     1. ลูกโป่ง(ลูกโป่งขนาดใหญ่ลอยได้นานกว่า)
                     2.  เชือกยาว เล็ก ลื่น (ใช้เชือกว่าวจะดีมาก)
                     3. หลอดดูดน้ำ 1 อัน
                     4.เทปใส


เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย


เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

อายุ 5 ขวบขึ้นไป
ให้ลูกน้อยจัดเรียงสิ่งของ"ตามลำดับไหล่"

จากเล็กไปใหญ่!!!!!

             1.หาอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างที่มีขนาดต่างกัน เช่น  กาน้ำ
        พลาสติก หนังสือ กระดุม ตุ๊กตา เหรียญ และบล็อกตัวต่อ18 พฤษภาคม 2556

เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย


เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

ชาวเรขาคณิต
อายุ 4 ขวบขึ้นไป

ลูกน้อยวาดคนจากการเชื่อมโยงรูปทรงได้หรือเปล่า

          1 .วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ลูกดูว่าแตกต่างกันอย่างไร
          2 .จากนั้นให้ลูกวาดหุ่นยนต์โดยใช้เพียงแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆเท่านั้น
          3 .เมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนับจำนวนสี่เหลี่ยมทั้งสองแบบที่นำมาวาดว่าใช้แบบไหนมากกว่ากัน
          4 .ให้ลูกวาดรูปทรงอื่นๆเช่นใช้วงกลมกับวงรีวาดรูปตัวตลกหรือใช้รูปสามเหลี่ยมวาดรูปแม่มดเป็นต้น


เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ


เรียนรู้จากการเล่น เสริมสร้างพัฒนาการ

การทดลองน้ำกับน้ำมัน
 
                     อุปกรณ์  

                            1.เหยือกแก้วใสพร้อมฝา
                            2.น้ำมันประกอบอาหาร
                            3.น้ำ
                            4.สีผสมอาหาร(ไม่ใส่ก็ได้)

17 พฤษภาคม 2556

เรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ


เรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

การทำลูกโป่งมหัศจรรย์

อุปกรณ์    
           1. ลูกโป่ง 
 2. ขวดที่มีปากขวดขนาดเล็ก (อาจเป็นขวดน้ำส้มหรือโชดา) 
           3. ผงโชดา 
           4. น้ำส้มสายชู 
           5. กรวยเรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ


เรียนรู้จากการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

การทดลองต้นเซเลอรี่สายรุ้ง
กิจกรรมช่วงเวลาหลับ


                    อุปกรณ์
              1.ก้านที่มีใบของต้นเซเลอรี่ 1 ก้าน
              2.แก้วหรือเหยือกแก้ว 2 ใบ
              3. มีดคมๆ
              4.น้ำ
              5.สีผสมอาหาร

6 พฤษภาคม 2556

เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย


เกมสนุกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย


หนูโตแล้ว(อายุ 3 ขวบขึ้นไป)

          เด็กๆ ต้องการหลักฐานชี้ชัดว่าตัวเองโตขึ้น ดังนั้นการประดิษฐ์แผ่นวัดส่วนสูงแสดงการเจริญเติบโตของลูกกันเถอะ

-ตัดกระดาษแข็งเป็นแถบยาว และนำมาต่อกันให้ได้ความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร
-ทำเครืองหมายตามขวางไว้ทุก 10 เซนติเมตร สำหรับช่วงสองส่วนสามของแผ่นวัด ส่วนช่วงหนึ่งส่วนสามของแผ่นวัดทางด้านบนให้ทำเครื่องหมายทุกหนึ่งเซนติเมตร
-ตกแต่งแผ่นวัดส่วนสูงด้วยรูปถ่ายตอนเล็กๆของลูก จะได้คอยดูว่าตัวเองโตแค่ไหนแล้ว
-ติดแผ่นวัดส่วนสูงนี้ที่ผนังห้องนอนลูก ทุก 2-3 สัปดาห์ หรือทุกเดือนวัดส่วนสูงลูก โดยให้ลูกยืนเท้าเปล่าหน้าแผ่นวัดแล้วทำเครื่องหมายไว้เขียนวันที่ที่วัดไว้ข้างๆรู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels