27 กรกฎาคม 2556

12 วิธี ช่วยจัดการเด็กในสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่

12 วิธี ช่วยจัดการเด็กในสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่

        1.ตั้งนาฬิกา-ตั้งเวลา : ลองใช้นาฬิกาเตือนตามเวลาที่เป็นจริง เช่น เตือนเมื่อถึงเวลาทำงาน เตือนเมื่อหมดเวลาเล่น หรือไม่ก็หานาฬิกาเรือนโตๆ มาให้เด็กเห็นได้ชัดๆ จะช่วยเด็กให้กะประมาณเวลาได้ดีขึ้น
        2.ชมแบบปืนไว : หัดเป็นคนพูดชมสั้นๆ หรือตบไหล่ตบหลังทำนองชื่นชมเด็กทันทีที่เด็กเขาปฏิบัติตัวตามที่เราคาดหวัง ยิ่งเร็วยิ่งทำให้เด็กภูมิใจอยากทำอีก หัดเป็นเสือปืนไวครับ
        3.ชม ชม และชม : ทำให้เด็กซนสมาธิสั้นเหล่านี้รู้ให้ได้ว่า อะไรที่เราอยากให้เป็น โดยการชมเด็กเหล่านี้ ต้องการคำชมบ่อยกว่าเด็กทั่วไป เพื่อช่วยนำเขาให้ประพฤติถูกทางไปเรื่อยๆ จนทำงานได้ผลสำเร็จ หน้าที่ของพ่อแม่คือ ชมเชยเขาเมื่อทำถูกทางแล้วนั่นเอง
26 กรกฎาคม 2556

สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า

สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า
          เด็กในช่วงอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี มีการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมองรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า (2ก 2ล)จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านตั้งแต่แรกเกิด มีดังนี้
อาหารกับการเสริมสร้างสุขภาพลูกรัก (กิน)
- พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรให้เด็กบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเสริมสร้าง IQ ได้แก่
- นมแม่ นมแม่เป็นอาหารหลักที่ควรให้เด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึง 6 เดือน เป็นอาหารบำรุงสมองที่ดีที่สุด และมีรายงานว่าเด็กที่กินนมแม่จะมี IQ สูงกว่าเด็กที่กินนมวัว และพ่อแม่ควรเริ่มอาหารตามวัยเมื่อลูกอายุ 6 เดือน ซึ่งระยะเปลี่ยนผ่านของอาหารมีความสำคัญมาก จากอาหารเหลวเป็นอาหารอ่อนนุ่ม หากอาหารไม่เหมาะสม ทารกจะปรับตัวได้ไม่ดี มีผลให้ได้รับโปรตีนและพลังงานไม่เพียงพอ และควรให้นมแม่เป็นอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องจนลูกอายุ 2 ปี สำหรับอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองทารกนอกจากนมแม่แล้ว ยังมี ข้าวกล้อง , ผักสด , ผลไม้สด , อาหารจำพวกถั่ว หรือ อาหารกลุ่มโปรตีน , อาหารทะเล ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น
   สิ่งสำคัญคือ อาหารของเด็กต้องรสชาติไม่จัด และ ไม่ควรให้เด็กบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม เพราะมีรายงานว่า เด็กที่บริโภคแต่อาหารจำพวกนี้ จะมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเด็กที่บริโภคอาหารที่มีคุณค่าสูง


18 กรกฎาคม 2556

แจกแบบฝึกอนุกรมสำหรับเด็กประถมต้น ชุดที่ 1

แจกแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมของตัวเลข ระดับ ง่าย-ปานกลาง-ยาก เหมาะกับเด็ก อนุบาล-ป1-ป3 


แบบฝึกอนุกรมสำหรับเด็กประถมต้น

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (2)

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (2)

        จากสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันในเด็กช่วงเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ซึ่งมีอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกันคือ จากการเลี้ยงดูและปัจจัยจากตัวเด็กเอง และจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการสร้างความผูกพันในเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี กันต่อ นอกจากปัจจัยการเลี้ยงดูและปัจจัยจากตัวเด็กที่เหมือนกับเด็กช่วงแรกเกิด-2 ปีแล้ว บทบาทของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกวัย 3-5 ปี เป็นปัจจัยต่อการสร้างความผูกพันที่สำคัญ เช่นกัน ได้แก่ 16 กรกฎาคม 2556

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก

การกอด : สร้างความผูกพันอย่างไรในเด็ก (1)

        ความผูกพันเป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยความมั่นคงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กที่มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อกัน

        เด็กที่มีความผูกพันกับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลนั้น เช่น ยิ้มมองตามการเคลื่อนไหว คลานเข้าไปหา เรียกหาอวดของเล่น ร้องไห้เมื่ออยู่ห่างจากคนคนนั้น แสดงอาการเพลิดเพลินสนุกสนานหรือคลายจากอาการเป็นทุกข์ เมื่อบุคคลนั้นกลับมา15 กรกฎาคม 2556

ไม่ยอมไปโรงเรียน

ไม่ยอมไปโรงเรียน

             เด็กรุ่นใหม่มีปัญหานี้เพิ่มขึ้นมากทุกปี เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงลูกให้สบาย  คอยช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง   ในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเด็กไปโรงเรียนเร็ว  โดยไม่ดูที่ความสามารถของเด็กเป็นพื้นฐาน พยายามเร่งให้เด็กอ่านหนังสือเร็วๆ  ให้เขียนหนังสือเยอะๆ ตั้งแต่4 – 5 ขวบ ให้คำนวณเลขได้ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เด็กร้องไห้จะอยู่บ้านไมอยากไปโรงเรียนได้อย่างไรรู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels