25 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

            เมื่อสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นโรคธาลัสซีเมีย คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะ เพราะโรคนี้หากผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกวิธี ลูกน้อยของคุณก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนคนปกติ สำหรับประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย (ปีละประมาณ 12,000 ราย ซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียวนะคะ)

           โรคธาลัสซีเมียมีหลายชนิดและรุนแรงแตกต่างกันมาก ทารกที่มีอาการของโรคขั้นรุนแรงมากจะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือเมื่อคลอดเพียง 1 - 2 ชั่วโมง แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะ เพราะโดยส่วนมากจะพบว่าผู้ป่วยจะมี 2 กลุ่ม คือ

           - ไม่มีอาการเลยหรือมีอาการไม่มาก แต่จะซีดลงเมื่อมีไข้ ไม่สบาย
           - อาการรุนแรงปานกลาง - รุนแรงมาก ผู้ป่วยจะซีด อาจสังเกตหรือตรวจพบตั้งแต่อายุเพียง 2 - 3 เดือนแรก ถ้ารุนแรงมาก จะมีตาเหลือง อ่อนเพลีย เจริญเติบโตไม่สมอายุ ม้ามและตับโต ลักษณะกระดูกใบหน้าเปลี่ยนรูป ที่เรียกว่า หน้าธาลัสซีเมียในระยะยาวจะมีกระดูกเปราะหักง่าย เจ็บป่วยไม่สบายบ่อย ๆ ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่ คือ นิ่วในถุงน้ำดี โรคข้อ ธาตุเหล็กเกินทำให้มีตับแข็ง เป็นเบาหวาน หัวใจวาย มีการติดเชื้อบ่อย เป็นต้น

11 กุมภาพันธ์ 2558

การป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ทำไมเด็กจึงเกิดมาเป็นโรคหัวใจ

ปัจจุบันมีทารกที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจประมาณ 8 คน ในจำนวนทารกที่เกิดมา 1,000 คน โดยพบสาเหตุที่ทำให้เด็กเกิดมาเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ดังนี้

          1.  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคหัวใจบางชนิดสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นทารกที่เกิดมาในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วย

          2.  ความผิดปกติของโครโมโซม โดยมีความผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่มีการจับคู่ของโครโมโซมที่เป็นส่วนประกอบของไข่จากมารดาและโครโมโซมที่เป็นส่วนประกอบของอสุจิจากบิดาแล้วทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ เช่น การมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทำให้เกิดความพิการทางสมองและมีความพิการของหัวใจร่วมด้วย

          3. ผลจากสิ่งแวดล้อม โดยมารดาได้รับ สารเคมี ยา ติดเชื้อ หรือมีความเจ็บป่วย รวมทั้งมลพิษต่าง ๆ แล้วทำให้กระทบกระเทือนต่อการสร้างอวัยวะของตัวอ่อนในครรภ์

รู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels